نام دستگاه مشخصات توضیحات تصویر

 

ماشین برش perfecta

 

uc92

 

 

 

 

 

 

برش پلار (polar)

 

 

-

 

 

دهانه نود-برنامه دار

 

 

ورق تا کن سه ورقی(stahl)

 

 

 

 

k66/4kz - Max Speed:12000 H

 

 

 

 

دارای تا برگردان برای کارهای انگلیسی

 

 

 ورق تاکن سه ورقی(MBO)

 

 

k66/6KTL - Max Speed :12000H

 

 

 مجهز به تای چهارم برای فرم های 32 صفحه

 

 

 

 ورق تا کن دو ورقی (Guk)

 

 

FA52-Max Speed:12000H

 -  
 آستر چسبان ( Hunkeler)  Max Speed :6000H  -  

 

 

ترکیب کن (kolbus) دارای 28 ایستگاه

 

 

ZU804-Max Speed:6000h

 -  

 

 

دوخت کتاب / ته دوزی (Muller Martini)

 

 

Inventa plus 3214/Max Speed:12000H

 

 

با قابلیت دوخت زیگزاگ

 

 

 

دوخت کتاب / ته دوزی (Muller Martini)

  

 

Inventa plus 3214/Max Speed:12000H

  

 

با قابلیت دوخت زیگزاگ

 

 

 

 چسب کشی (Kolbus)

 

 

Max Speed:2400H-RG

 -  

 

 

بادگیر(kolbus)

 

 

Max Speed:24000 H-FN

 -  

 

 

 سه طرف برش (Kolbus)

 

 

Max Speed : 4200H-HD 140

 -  

 

 

گوشه گرد کن کتاب (Joy)

 -

 

 

 دو طرفه همزمان

 

 

 

خط کامل تو جلدگذار (Kolbus)

 

 

BF520-Max Speed :2400H

 

 

 گرد کن-ته کوبی-پارچه تنظیف-شیرازه-تو جلد گذاز-6 کفه پرس همراه با خط ناخنی

 

 

 

جلد ساز اتوماتیک (Kolbus)

 

 

Max Speed:2000H-DA36

 -  

 

 

گوشه گرد کن کتاب(SCS)

 

 

Max Speed:2000H

 -  

 

 

طلا کوبی اتوماتیک(kolbus)

 

 

Max Speed:4200H-PE70

 

 

 طلا کوب-داغ کوب-برجسته کاری

 

 

 

 مقوابر نیمه اتومااتیک دو طرف بر

 -  -  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت نزد صحافی صداقت محفوظ می باشد.

1394-1402 صحافی صداقت